Νομικη Σημειωση

Νομική Σημείωση GastroPro IKE
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώκατος. Όλες οι πληροφορίες στον ιστοτόπο GastroPro.gr είναι ιδιοκτησία της GastroPro IKE (παρακάτω ονομάζεται GastroPro). Τη στιγμή της δημοσίευσης, αντιπροσωπεύουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.
Η GastroPro δεν παρέχει καμία εγγύηση για την επικαιρότητα, την ορθότητα και την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών και δεδομένων. Οποιαδήποτε δηλωμένη ή σιωπηρή ευθύνη αποκλείεται.
Αυτό ισχύει και για όλες τις άλλες τοποθεσίες που αναφέρονται μέσω υπερσυνδέσμων. Για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων, η GastroPro δεν ευθύνεται.
Οι πληροφορίες στον ιστότοπο δεν αποτελούν νομικές δεσμεύσεις με κανέναν τρόπο. Αν χρειαστεί, η GastroPro διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να συμπληρώσει τις παρεχόμενες πληροφορίες ή τα δεδομένα.
Όσον αφορά τους θεματικούς τομείς που περιγράφονται, δεν μπορούν να εξαχθούν νομικές απαιτήσεις.
Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές.
Η GastroPro δεν ευθύνεται για άμεσες ή έμμεσες βλάβες που προκαλούνται από τη χρήση πληροφοριών ή δεδομένων που μπορούν να βρεθούν σε αυτόν τον ιστότοπο. Δεν υφίστανται δικαιώματα ή υποχρεώσεις μεταξύ της GastroPro και του χρήστη αυτού του ιστότοπου ή τρίτων.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της GastroPro προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η δημοσίευση και / ή η αποθήκευση του περιεχομένου (εν όλω ή εν μέρει) χωρίς προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση του δημιουργού.
Όλες οι πληροφορίες ή τα δεδομένα και η χρήση τους, καθώς και κάθε ενέργεια, ανεκτικότητα και παράλειψη που συνδέονται με τον ιστότοπο της GastroPro, υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Την αποκλειστική δικαστική δικαιοδοσία έχουν τα δικαστήρια των Αθηνών.
GastroPro IKE
Κακλαμάνου 2, 12134 Περιστέρι, Ελλάδα
Τηλ: 2111988810

Ιστοσελίδα: www.gastropro.gr
Email: GastroPro email
© 2019 GastroPro.gr
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we'll assume that you are understand this. Learn more
Accept